Spring is coming. Birds come back. We are ready!!!


Pavasario daina


Po žiemos vargų karčių
Aš pavasarį švenčiu…
Laukiu tolimų svečių…

Šalčiai, pusnys – praeity,
Nes kaitros diena arti,
Saulės pirmgimė marti…

Didį kraitį ji atneš –
Žemės globį ar bemaž
Visa, ko ilgėjaus aš…

Ir ko buvo negana, –
Šimteriopai bus pilna
Suliepsnojusi diena…

Skęs, kas kviestas, spinduliuos
Nors kelius ir audros šluos,
Gal nedaug kas pavėluos…

Vaikščios viešnios po laukus,
Skins ir uostys žirnikus –
Niekas niekuo nesiskųs…

Baigsis pokylis vėlai,
Ir svečius migdys mielai
Žalio šilko patalai…

Ir jų dainos vis aidės,
Saulės kerą palydės
Iki vakaro žvaigždės…

Autorius: Jurgis Baltrušaitis* * *
Весна не помнит осени дождливой...
Опять шумит веселая волна,
С холма на холм взбегая торопливо,
В стоцветной пене вся озарена...

Здесь лист плетет, там гонит из зерна
Веселый стебель... Звонка, говорлива,
В полях, лесах раскинулась она...
Весна не знает осени дождливой...

Что ей до бурь, до серого томленья,
До серых дум осенней влажной тьмы,
До белых вихрей пляшущей зимы?!

Среди цветов, средь радостного пенья
Проворен шаг, щедра ее рука...
О яркий миг, поверивший в века!
Юргис Балтрушайтис. Дерево в огне.
Вильнюс: Вага, 1969.

September 18, 2014